Udruženje za srčanu slabost Srbije

Evropski Dan srčane slabosti u Srbiji

Beograd   I   Novi Sad   I   Niš   I   Kragujevac

Ponedeljak 09. maj 2016.

medlogo kolaraclogo ussslogo ussslogo ussslogo
signs

EVROPSKI DAN SRČANE SLABOSTI

Evropski dan srčane slabosti se obeležava u celoj Evropi od maja 2010. godine. Ovaj dan, koji je uvelo Evropsko udruženje za srčanu slabost, treba da ukaže na važnost prepoznavanja srčane insuficijencije, uspostavljanja tačne dijagnoze i adekvatnog lečenja. Obeležavanja ovog dana se sastoji od medijske promotivne kampanje u novinama, televiziji i na internetu, interakcije lekara sa bolesnicima na javnim mestima i organizovanih predavanja na klinikama.

Srčana slabost je stanje u kome patološke promene u strukturi i funkciji srca smanjuje njegovu sposobnost da obezbedi dovoljnu količinu krvi koja je potrebna organizmu. Zbog svoje masovnosti i visoke smrtnosti, srčana slabost je jedan od najvećih problema savremene civilizacije. Njeni najčešći uzroci su angina pektoris i infarkt miokarda, povišen krvni pritisak, šećerna bolest, bolesti srčanih zalistaka i bolesti srčanog mišića. Srčana insuficijencija je praćena malaksalošću, gušenjem, zamaranjem i depresijom, što narušava kvalitet života bolesnika.

Evropski dan srčane slabosti ističe značaj prevencije ove bolesti i rane primene lekova. Prava terapija produžava život bolesnika i odlaže nastanak komplikacija. Lečenje srčane slabosti je dugotrajno i skupo. Novi lekovi, poboljšana organizacija zbrinjavanja bolesnika, nove interventne metode i hirurške intervencije poboljšavaju prognozu ovih bolesnika. Za više informacija možete posetiti zvaničnu internet prezentaciju Evropskog Udruženja za srčanu slabost.

Bolesti srca i krvnih sudova vodeći su uzrok oboljevanja i smrtnosti u svetu i kod nas. U Evropi od srčane slabosti boluje 10 miliona ljudi, a svake godine ima 3,6 miliona novootkrivenih slučajeva. U Srbiji je stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u porastu, tako da je preko 50 % svih smrtnih slučajeva posledica ove vrste bolesti. Ukoliko se mere primarne prevencije ne budu primenjivale efikasno, može se očekivati da će za deset godina u našoj zemlji od bolesti srca i krvotoka da umre oko 70.000 ljudi.

signs

Više od 10 miliona ljudi u Evropi boluje od srčane slabosti

Srčana slabost je znatno češća kod osoba starijih od 65 godina. Zapaža se znatan porast oboljenja i u mladoj populaciji. Ova bolest je najčešći uzrok hospitalizacije bolesnika preko 65 godina starosti. Redovne kontrole i pravilan pristup faktorima rizika, omogućavaju odlaganje početka bolesti.

Srčana slabost ima nekoliko glavnih uzroka

Najčešći uzroci srčane slabosti su bolest srčanih arterija, povišen krvni pritisak, prethodna virusna infekcija i zapaljenje srčanog mišića, kao i bolesti srčanih zalistaka.

Glavne tegobe i simptomi

Bolesnik sa srčanom slabošću ima sledeće tegobe: zamaranje, otežano disanje, gušenje pri naporu / ležanju i oticanje nogu. Ovi simptomi su posledica zadržavanja tečnosti u organizmu (kongestije), zbog smanjene snage srca.

Prevencija je ključna

Najbolji i najefikasniji način sprečavanja razvoja srčane slabosti su opšte preventivne mere. Među njima su najznačajnije: kontrola povišenog krvnog pritiska, povišenog šećera i masti u krvi, smanjenje telesne težine, povećanje fizičke aktivnosti, prestanak pušenja i promena načina ishrane. Pravilna ishrana podrazumeva smanjenje unosa soli, masnoća i alkohola, uz češće i manje obroke.

Evropski Dan srčane slabosti u Srbiji

Evropski dan srčane slabosti se obeležava u Srbiji od 2010. godine, a od 2011. u organizaciji Udruženja za srčanu slabost Srbije. Njegov značaj leži u skretanju pažnje na rano prepoznavanje srčane slabosti, postavljanja tačne dijagnoze i adekvatnog lečenja.

Odlično organizovane kampanje povodom ovog dana, koje se paralelno održavaju u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, omogućile su da Srbija četiri godine uzastopno (2010-2014) bude jedan od pobednika za najbolju organizaciju među 28 evropskih zemalja.

"Srčana slabost se može sprečiti i glavni cilj organizovanja Evropskog dana Srčane slabosti u Srbiji je da se ukaže na mogućnost sprečavanja i uspešnog lečenja srčane slabosti"

Dr Petar Seferović, Predsednik Evropskog udruženja za srčanu slabost 2018-2020

Evropski dan srčane slabosti se odvija kroz različite aktivnosti zdravstvenih radnika (predavanja za bolesnike, podela zdravstveno - edukativnog materijala, besplatni pregledi) koji podižu svest bolesnika i članova porodice o bolesti. U akciju obeležavanja Dana srčane slabosti, osim kardiologa, uključeni su i lekari opšte prakse, medicinske sestre, tehničari i ostali medicinski radnici.

Jedan od centara koji se bave srčanom slabošću u Srbiji je i Odeljenje za srčanu slabost na Klinici za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, gde se bolesnici kontrolišu, leče i dobijaju koristne savete. Sveobuhvatni (holistički) pristup lečenju srčane slabosti je danas najvažniji i široko se primenjuje.

Posetite Evropski Dan srčane slabosti u Srbiji
9.maja 2016. u 10h na Kolarcu
"Muzika vašeg srca"

muzickosrce

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže, da se u kontaktu sa lekarima i drugim zdravstvenim radnicima upoznaju sa rizicima i mogućnostima u lečenju ovog oboljenja. Rano prepoznavanje faktora rizika i same bolesti kao i promocija zdravog života, pomoćiće ljudima da razumeju i izbegnu opasnosti oboljevanja od srčane slabosti.

Evropski dan srčane slabosti u Srbiji 2016
Zadužbina Ilije M. Kolarca

Evropski dan srčane slabosti u Srbiji 2010-2015

Glavni događaj je uvek proslava koja se organizuje na interesantnim i neobičnim mestima. Ovo obeležavanje se kako u Beogradu, tako i u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu događa uz bogat zabavni program i edukativne aktivnosti. Prošlih godina proslave su bile organizovane na centralnim gradskim trgovima, Avalskom tornju, kao i na brodu koji je plovio Dunavom i Savom i u "Tramvaju zvanom srce". Istovremeno su organizovani pregledi uz analize krvi sadašnjih i budućih bolesnika, deljeni informativni materijal i održavana predavanja. Takođe, merena je telesna težina i krvni pritisak i izvođene vežbe kardiopulmonalne reanimacije.

signs

Evropski dan srčane slabosti u Srbiji 2016
9. maj - Zadužbina Ilije M. Kolarca
"MUZIKA VAŠEG SRCA"

Ove godine će Udruženje za srčanu slabost Srbije obeležiti Evropski dan srčane slabosti u ponedeljak 9. maja 2016. godine u Zadužbini Ilije M. Kolarca od 10 do 12 časova.

Centralna manifestacija ovogodišnjeg obeležavanja Evropskog dana srčane slabosti biće program namenjen bolesnicima sa srčanom slabošću, ali i članovima njihovih porodica i svim zainteresovanim građanima, pod nazivom "MUZIKA VAŠEG SRCA". Poznato je da muzika spada u domen "slatkog života" ali, da li se ona može koristiti i kao lek za srčanu slabost?

Uvereni smo da ćete na ovoj manifestaciji dobiti nove informacija koje će Vam pomoći da duže i kvalitetnije živite sa srčanom slabošću.

P R O G R A M

10.00h
Šta je srčana slabost? Kako je prepoznati i lečiti?
Prof. dr Petar M. Seferović, dopisni član SANU
Predsednik Udruženja za srčanu slabost Srbije
Budući predsednik Evropskog udruženja za srčanu slabost

10.10h
Značaj Zadužbine Ilije M. Kolarca za kulturu, umetnost i nauku u Srbiji
Jasna Dimitrijević, direktorka Zadužbine

10.15h
Upoznavanje sa istorijatom Zadužbine i životom Ilije Milosavljevića Kolarca
Uz pratnju turističkog vodiča

10.25h
Besplatni pregledi i konsultacije sa vodećim ekspertima za srčanu slabost u Srbiji
Prof. dr Petar M. Seferović, Prof. dr Arsen Ristić, Prof. dr Branislava Ivanović,
Ass. dr Dejan Simeunović, Ass. dr Aleksandra Đoković

11.15h
Multimedijalna prezentacija „Muzika za Vaše srce“
Prof. dr Predrag Mitrović i Mr Aleksandra Paladin

U muzičkom delu programa nastupiće pijanistkinja Maja Rajković i gitarista Ognjen Grčak
Maja Rajković svira: Robert Šuman/Franc List „Posvećenje“
Ognjen Grčak svira: Francisko Tarega „Alhambra“

12.00h
Koktel i podela edukativnog materijala za bolesnike

Za više informacija posetite zvaničnu internet prezentaciju Kolarca.

slika01 slika02 slika03 slika04 slika05 slika06
signs

Promotivni materijal

I ovog puta će se deliti štampani materijal, koji je koncipiran tako da na jednostavan način i bez zbunjujuće medicinske terminologije, objasni šta je to srčana slabost, zašto je bitna, koja su to stanja koja dovode do srčane slabosti, koji su simptomi i znaci srčane slabosti, kada se javiti svom lekaru. Interesantana su i poglavlja koja se tiču planiranja terapije, kako ne zaboraviti da uzmete lek i kako se ponašati tokom svakodnevnih aktivnosti. Vaša ustanova je dobrodošla da učestvuje u obeleževanju ovog dana, a sav neophodan promotivni material je dostupan za preuzimanje putem našeg sajta.

UDRUŽENJE ZA SRČANU SLABOST SRBIJE

Udruženje za srčanu slabost Srbije (USSS) je osnovano 2011. godine. Aktivnosti Udruženja od 2012. godine su: organizacija Evropskih dana srčane slabosti u Srbiji, Samita Nacionalnih udruženja za srčanu slabost, Nacionalnog registra za srčanu slabost, Nacionalnog registra za peripartalnu kardiomiopatiju, Nacionalnog registra za plućnu hipertenziju i nacionalnog Udruženja mladih kardiologa koji se bave srčanom slabošću. Pozivamo Vas da postanete član Udruženja i da zajedno pomognemo bolesnicima sa srčanom slabošću.

EVROPSKO UDRUŽENJE ZA SRČANU INSUFICIJENCIJU

Evropsko Udruženje za srčanu insuficijenciju (HFA ESC) je osnovano 2004. godine kao jedna od Asocijacija ESC. Misija HFA je unapređenje dužine i kvaliteta života ljudi u Evropi kroz bolju prevenciju, dijagnozu i lečenje srčane slabosti, uključujući i uspostavljanje mreže posvećene lečenju, edukaciji i istraživanju. HFA organizuje godišnje kongrese, istraživačke sastanke, edukacione, trening programe i radionice. Takođe, ovo Udruženje sastavlja konsenzus dokumente i ESC vodiče kliničke prakse, i organizuje Evropske i nacionalne registre srčane slabosti. HFA promoviše istraživanje i uspostavlja evropske mreže za istraživanje i lečenje srčane slabosti. Ovo Udruženje radi preko svojih Komiteta i studijskih grupa, i time unapređuje svest o postojanju srčane slabosti u Evropi i pomaže primenu ESC vodiča kliničke prakse za dijagnostiku i lečenje srčane slabosti. HFA, takođe, objavljuje naučni časopis, The European Journal of Heart Failure sa impakt faktorom 6.52. Za dodatne informacije, posetite link.

GODIŠNJI KONGRESI EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA SRČANU SLABOST

Godišnji Kongres Evropskog Udruženja za srčanu slabost, je jedinstven forum gde kardiolozi, specijalisti interne medicine, lekari opšte prakse, bazični naučnici, epidemiolozi i medicinske sestre, imaju mogućnost da se upoznaju, razmene iskustva, ideje i informacije. HFA Kongres je vrhunski međunarodni događaj posvećen svim aspektima srčane slabosti, od prevencije, dijagnoze do prognoze i lečenja. Zahvaljujući međunarodnim predavačima, u prvi plan se stavlja edukacija i saradnja. Ove godine, HFA ESC kongres "HEART FAILURE 2016", će se održati u Firenci, Italija, 21-24. maja 2016. godine. U isto vreme održaće se i Treći Svetski kongres o akutnoj srčanoj insuficijenciji. Saznajte vise putem linka.

SAMIT NACIONALNIH UDRUŽENJA ZA SRČANU SLABOST

Samiti Evropskog udruženja za srčanu slabost se organizuju sa ciljem da se poboljša saradnju ovog Udruženja i Nacionalnih udruženja za srčanu slabost. Uz to, cilj Samita je i da pojača regionalnu saradnju između Nacionalnih udruženja, unapredi lečenje srčane slabosti i poboljša strategije njene prevencije. Samit je osmišljen kao skup predsednika ili predstavnika Nacionalnih udruženja i Evropskog udruženja. Ove godine Samit će biti održan u Rimu, u oktobru mesecu.

EUROBSERVATIONAL ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Upitnici i registri su osnovni načini procene kardiovaskularne epidemiologije kao i dijagnostike i lečenja. Zbog toga je Evropsko udruženja kardiologa 2009. započelo istraživački program - EURObservational Research program. Ono omogućava puno učešće Nacionalnih udruženja i odgovarajućih organizacija unutar ESC. Kad je u pitanju srčana slabost, ovaj program čine Evropski registar za srčanu slabost, Evropski registar za peripartalnu kardiomiopatiju i Evropski registar za kardiomiopatije i miokarditis. Saznajte više putem linka.

Dugoročni registar bolesnika sa srčanom slaboću je baza podataka koja se bavi dijagnozom i lečenjem srčane insuficijencije. Cilj ovog registra je bolje razumevanje prirode oboljenja, prevalence i terapijskih strategija. Ovaj registar je deo EURObservational istraživačkog programa u koji je uključena mreža centara koji se bave srčanom insuficijencijom. Registar se trenutno nalazi u fazi praćenja bolesnika.

GLOBALNI PROGRAM UNAPREĐIVANJA ZNANJA O SRČANOJ INSUFICIJENCIJI

Kako je srčana insuficijencija sindrom koji se može uspešno prevenirati, neophodno je unapređivanje znanja o ovom problemu na globalnom nivou. Ovo se najbolje postiže internacionalnim konsenzus dokumentima, namenjenim ne samo lekarima, već i političarima i zdravstvenim zvaničnicima. Ovakav dokument mora da bude prihvaćen na nacionalnom, Evropskom i svetskom nivou i da bude sinteza stručne ekspertize i stvarnih mogućnosti svake zemlje. Osnovu ovakvog dokumenta čini Bela knjiga o srčanoj slabosti, koja u kojoj su predstavljene osnove ovog problema na svetskom nivou, kao i načini rešavanja. Bela knjiga je prezentovana evropskim i svetskim kardiolozima i prihvaćena je kao osnov za dalju aktivnost u 42 Evropska udruženja za srčanu slabosti, uključujući i Udruženje za srčanu slabost Srbije.

MLADI KARDIOLOZI KOJI SE BAVE SRČANOM INSUFICIJENCIJOM

Glavni zadatak Nacionalnih Udruženja za srčanu insuficijenciju je da identifikuju mlade kardiologe (mlađe od 40 godina), koji se interesuju za srčanu slabost. Kod ovih lekara treba stimulisati saznanje iz oblasti srčane slabosti na nacionalnom i internacionalnom nivou. Bilo bi poželjno obezbediti njihovo aktivno učešće na godišnjim Kogresima HFA ESC. Korisno je da se mladi kardiolozi, koji žele da se bave srčanom insuficijencijom međusobno poznaju, a u skladu sa stepenom edukacije, treba planirati dalje usavršavanje. Oni treba da učestvuju u izvođenju kliničkih studija iz oblasti srčane slabosti u svojom ustanovama ili na nacionalnom nivou kako bi što pre postali kompetentni u ovoj oblasti.

Organizatori Evropskog dana srčane slabosti

UDRUŽENJE ZA SRČANU SLABOST SRBIJE
KLINIKA ZA KARDIOLOGIJU, KLINIČKI CENTAR SRBIJE

Adresa: Koste Todorovića 8, 11000 Beograd
Telefon/Fax: +381-11-361-4738
Email: udruzenjezasrcanuslabost@gmail.com

KOLARČEVA ZADUŽBINA

Adresa: Studentski trg 5, 11000 Beograd
Telefon/Fax: +381-11-263-0550
Web: www.kolarac.rs

up